/Kampi Orthodhoks për Vajza Manastiri i Hirshëm i “Shën Joan Vladimirit” Tema: “Kërkoni së pari Mbretërinë e Perëndisë” (Math. 6:33).

Kampi Orthodhoks për Vajza Manastiri i Hirshëm i “Shën Joan Vladimirit” Tema: “Kërkoni së pari Mbretërinë e Perëndisë” (Math. 6:33).