/Kampi ditor për fëmijët në Shkollën “Protagonistët”, Tiranë