/Kampi ditor për fëmijët në manastirin e hirshëm “Fjetja e Hyjlindëses Mari” në fshatin Boboshticë

Kampi ditor për fëmijët në manastirin e hirshëm “Fjetja e Hyjlindëses Mari” në fshatin Boboshticë

Kampi ditor për fëmijët në manastirin e hirshëm “Fjetja e Hyjlindëses Mari” në fshatin Boboshticë në Mitropolinë e shenjtë të Korçës