/Kampi Ditor në Kishën e “Shën Nikollës”, Elbasan 05 Korrik 2021

Kampi Ditor në Kishën e “Shën Nikollës”, Elbasan 05 Korrik 2021