/Jetëndërrimi I Apostoll e Ungjillor Joanit! Predikim – nga teologu: Dhimitër Qosja Kisha Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës

Jetëndërrimi I Apostoll e Ungjillor Joanit! Predikim – nga teologu: Dhimitër Qosja Kisha Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës