/Jetëndërrimi i Apostoll e Ungjillor Joanit! Predikim – nga HIRËSI NIKOLLA

Jetëndërrimi i Apostoll e Ungjillor Joanit! Predikim – nga HIRËSI NIKOLLA