/Jeta Eukaristike në Komunitet – Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Jeta Eukaristike në Komunitet – Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Jeta Eukaristike në Komunitet – Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani -Mbajtur në kampin familjar organizuar nga Zyra e Fëmijëve pranë Kryepiskopatës. 3 Shtator 2022, Pogradec

Audio dhe Video: Anastas Moçi – Radio Ngjallja