/Jeta e Krishterë është përgjegjësi është kryq është sakrificë për secilin prej nesh.. Hirësi Nikolla

Jeta e Krishterë është përgjegjësi është kryq është sakrificë për secilin prej nesh.. Hirësi Nikolla