/Jemi Tempuj të Perëndisë jo Kopësht Argëtimi – Ana Baba, kordinatore e Rinisë Orthodhokse

Jemi Tempuj të Perëndisë jo Kopësht Argëtimi – Ana Baba, kordinatore e Rinisë Orthodhokse