/JAVA E MADHE DHE E SHENJTË NË KISHËN ORTHODHOKSE – THOMA ÇOMËNI INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME PEDAGOGUN E K.U ‘LOGOS’ z. THOMA ÇOMËNI MBI KUPTIMIN DHE SHPJEGIMIN E JAVËS SË MADHE DHE TË SHENJTË NË KISHËN ORTHODHOKSE INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ

JAVA E MADHE DHE E SHENJTË NË KISHËN ORTHODHOKSE – THOMA ÇOMËNI INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME PEDAGOGUN E K.U ‘LOGOS’ z. THOMA ÇOMËNI MBI KUPTIMIN DHE SHPJEGIMIN E JAVËS SË MADHE DHE TË SHENJTË NË KISHËN ORTHODHOKSE INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ