/Investimet e Kryepiskopit Anastas te Kisha e ‘Ungjillëzimit’, Kolonjë, Lushnjë

Investimet e Kryepiskopit Anastas te Kisha e ‘Ungjillëzimit’, Kolonjë, Lushnjë

Investimet e Kryepiskopit Anastas te Kisha e ‘Ungjillëzimit’, Kolonjë, Lushnjë

Investimet e Kryepiskopit Anastas te Kisha e ‘Ungjillëzimit’, Kolonjë, Lushnjë