/Investimet dhe Projektete së Ardhmes në Kishat e Vlorës- Intervistë me At Kostandin Priftin

Investimet dhe Projektete së Ardhmes në Kishat e Vlorës- Intervistë me At Kostandin Priftin

INVESTIMET DHE PROJEKTET E SË ARDHMES NË KISHAT E VLORËS INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME AT KOSTANDIN PRIFTI KISHA “BURIMI JETËDHËNËS” ZVËRNEC.- VLORË JANAR 2023