/Intervistë me teologun Dhimitër Qosja për mesazhin që përçon e Kremtja e Miroprurëseve të Shenjta

Intervistë me teologun Dhimitër Qosja për mesazhin që përçon e Kremtja e Miroprurëseve të Shenjta

“Të mos ndalemi përballë gurëve dhe peshave që mund të na vihen në jetën tonë, sepse kemi Zotin, I Cili mund të na ofrojë zgjidhje dhe të na takojë secilin prej nesh” *INTERVISTË me teologun Dhimitër Qosja për mesazhin që përçon e Kremtja e Grave Miroprurëse. Intervistoi për Radio “Ngjallja” Aleksandër Dimroçi Skiti i Miroprurëseve, 7 Maj 2022