/Intervistë me Peshkopin e zgjedhur të Peshkopatës Shqiptare në Amerikë At Nikodhim Preston.

Intervistë me Peshkopin e zgjedhur të Peshkopatës Shqiptare në Amerikë At Nikodhim Preston.

Intervistë ekskluzive e Radio Ngjallja me Peshkopin e zgjedhur të Peshkopatës Shqiptare në Amerikë Arkimandrit Nikodhim Preston. Korrik 2023 Katedralja “Ngjallja e Krishtit” në Korçë