/Intervistë me një ndër Klerikët e parë të dorëzuar të Kishës Orthodhokse nga Kryepiskopi Anastas, At Petro Thanasi – Ardhja në Shqipëri e Kryepiskopit, sfidat, vështirësitë etj; 27 -vite në krye të KOASH

Intervistë me një ndër Klerikët e parë të dorëzuar të Kishës Orthodhokse nga Kryepiskopi Anastas, At Petro Thanasi – Ardhja në Shqipëri e Kryepiskopit, sfidat, vështirësitë etj; 27 -vite në krye të KOASH