/Intervistë me Dr. Ledja Sula përgjegjëse e Departamentit të Agro – Biznesit në KU “LOGOS” Intervistoi: Aleksandër Dimroçi

Intervistë me Dr. Ledja Sula përgjegjëse e Departamentit të Agro – Biznesit në KU “LOGOS” Intervistoi: Aleksandër Dimroçi