/Intervistë me Dekanen e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara KU “Logos” Prof. Asoc. Dr Tefta Rota

Intervistë me Dekanen e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara KU “Logos” Prof. Asoc. Dr Tefta Rota