/Intervistë me Atë Jani Ranxha – Manastiri i Hirshëm i “Shën Vlashit” Durrës

Intervistë me Atë Jani Ranxha – Manastiri i Hirshëm i “Shën Vlashit” Durrës

Intervistë me Atë Jani Ranxha. Në ambientet e Manastirit të Hirshëm të “Shën Vlashit” Durrës.

30 vjet studime në Seminarin Teologjik