/Intervistë me Atë Ilia Maznikun – Bazuar në të kremten e Kryeprerjes së Shën Joan Pagëzorit

Intervistë me Atë Ilia Maznikun – Bazuar në të kremten e Kryeprerjes së Shën Joan Pagëzorit

Përse është e rëndësishme të pohojmë besimin tonë të krishterë në kohët që po jetojmë? Bazuar në të kremten e Kryeprerjes së Shën Joan Pagëzorit 29 Gusht 2022