/Intervistë ekskluzive me bizantologun gjerman Prof. Dr. h. c. mult. Peter Schreiner mbi Historinë dhe Civilizimin Bizantin në hapësirën shqiptare dhe për Kodikun bizantin të Korçës nr. 93.

Intervistë ekskluzive me bizantologun gjerman Prof. Dr. h. c. mult. Peter Schreiner mbi Historinë dhe Civilizimin Bizantin në hapësirën shqiptare dhe për Kodikun bizantin të Korçës nr. 93.