/Intervistë e Radio “Ngjallja” me z. Jani Meni, Koordinator i Zyrës së Rinisë pranë Kryepiskopatës së Hirshme, rreth Jetës dhe Veprës së Shën Joan Gojartit

Intervistë e Radio “Ngjallja” me z. Jani Meni, Koordinator i Zyrës së Rinisë pranë Kryepiskopatës së Hirshme, rreth Jetës dhe Veprës së Shën Joan Gojartit