/Intervistë e Radio “Ngjallja” me Përgjegjësin e Departamentit të Informatikës së Aplikuar në Kolegjin Universitar “Logos” Pr. Dr Ilia Ninka

Intervistë e Radio “Ngjallja” me Përgjegjësin e Departamentit të Informatikës së Aplikuar në Kolegjin Universitar “Logos” Pr. Dr Ilia Ninka