/Intervistë e Radio “Ngjallja” me Kordinatorin e Zyrës së Katekizmit në Mitropolinë e Hirshme të Elbasanit z. Armand Oga Si po zhvillohet Katekizmi me të rinjtë dhe fëmijët e Mitropolisë së Elbasanit në kushtet aktuale? Intervistoi: Nikolla Barkaj

Intervistë e Radio “Ngjallja” me Kordinatorin e Zyrës së Katekizmit në Mitropolinë e Hirshme të Elbasanit z. Armand Oga Si po zhvillohet Katekizmi me të rinjtë dhe fëmijët e Mitropolisë së Elbasanit në kushtet aktuale? Intervistoi: Nikolla Barkaj