/INTERVISTË E RADIO “NGJALLJA” ME KLERIKUN E KISHËS SË “SHËN PROKOPIT” NË TIRANË, ATË ILIA MAZNIKU KUPTIMI DHE RËNDËSIA E FESTËS SË MADHE TË METAMORFOZËS (SHNDËRRIMI) SË KRISHTIT (SOTIRIT) QË KISHA E SHENJTË FESTON NË DATËN 06 GUSHT PËRSE TË KRISHTERËT ORTHODHOKS FESTOJNË ME KAQ SOLEMNITET KËTO FESTA TË MËDHA? PËRSE KËTË DITË BEKOHET PEMA E RRUSHIT? ÇFARË LIDHJE KA KJO E KREMTE ME MUA, QË JAM I PAGËZUAR NË KISHËN E SHENJTË? INTERVISTOI: ATË GRIGOR PELUSHI AUDIO&VIDEO: JORGO KOBUZI GUSHT 2021

INTERVISTË E RADIO “NGJALLJA” ME KLERIKUN E KISHËS SË “SHËN PROKOPIT” NË TIRANË, ATË ILIA MAZNIKU KUPTIMI DHE RËNDËSIA E FESTËS SË MADHE TË METAMORFOZËS (SHNDËRRIMI) SË KRISHTIT (SOTIRIT) QË KISHA E SHENJTË FESTON NË DATËN 06 GUSHT PËRSE TË KRISHTERËT ORTHODHOKS FESTOJNË ME KAQ SOLEMNITET KËTO FESTA TË MËDHA? PËRSE KËTË DITË BEKOHET PEMA E RRUSHIT? ÇFARË LIDHJE KA KJO E KREMTE ME MUA, QË JAM I PAGËZUAR NË KISHËN E SHENJTË? INTERVISTOI: ATË GRIGOR PELUSHI AUDIO&VIDEO: JORGO KOBUZI GUSHT 2021