/Intervistë e Radio Ngjallja me At Petro Halilin mbi prindërimin, përkujdesja ndaj prindërve.

Intervistë e Radio Ngjallja me At Petro Halilin mbi prindërimin, përkujdesja ndaj prindërve.

INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME AT PETRO HALILIN MBI PRINDËRIMIN, PËRKUJDESJA NDAJ PRINDËRVE, FAMILJA NË RREZIK, TENDENCA PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMEVE ATË DHE NËNË DHE PËRPJEKJA E KISHËS PËR TË MBROJTUR FAMILJEN. INTERVISTË E ZHVILLUAR NË KISHËN E “SHËN DHIMITRIT” SHTËRMEN, ELBASAN. Video dhe montazh: Anastas Moçi 21 JANAR 2023