/Intervistë e Mitropolitit të Korçës, Hirësisë së Tij Imzot † Joanit! – Intervistoi: Nikolla Barkaj

Intervistë e Mitropolitit të Korçës, Hirësisë së Tij Imzot † Joanit! – Intervistoi: Nikolla Barkaj