/INTERVISTA NE LOGOS – PROJEKTI MAGNET

INTERVISTA NE LOGOS – PROJEKTI MAGNET

“Përmirësimi i menaxhimit dhe qeverisjes së institucioneve të arsimit të lartë për një mësimdhënie më të mire” Ndërkombëtarizmi është një nga synimet e Kolegjit Universitar “LOGOS”. Në këtë kuadër, në sallën e amfiteatrit, më datë 3 mars 2023, në prani të drejtuesve të universitetit, stafit akademik e administrativ, u prezantua projekti “Magnet”, bashkë-financuar nga Bashkimi Europian, fituar në kuadër të thirrjes ERASMUS+ KA-2 për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë. Në këtë projekt, Kolegji Universitar “LOGOS” bashkëpunon në të gjithë aspektet e projektit të kryesuar nga Universiteti Demokrit i Trakës, por kryeson Paketën IV të Punës lidhur me Garantimin e Cilësisë. Të ftuar: Profesor Dr. Erleta Çelmeta (Mato) Asoc. Konstantinos Giakoumis, Dr.