/INTERVISTA NË LOGOS! NGA: JOANA MOLLA E FTUAR: znj. ANISA DUKA, KOORDINATORE E ZYRËS SË ÇËSHTJEVE STUDENTORE DHE KËSHILLIMIT TË KARRIERËS PRANË KU “LOGOS”

INTERVISTA NË LOGOS! NGA: JOANA MOLLA E FTUAR: znj. ANISA DUKA, KOORDINATORE E ZYRËS SË ÇËSHTJEVE STUDENTORE DHE KËSHILLIMIT TË KARRIERËS PRANË KU “LOGOS”