/Intervista në KU “LOGOS” I ftuar përgjegjësi i Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës – PhD Georgios Gaitanos, Shqipëroi: Jani Meni, Emision nga Joana Molla

Intervista në KU “LOGOS” I ftuar përgjegjësi i Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës – PhD Georgios Gaitanos, Shqipëroi: Jani Meni, Emision nga Joana Molla