/Intervista me klerikë dhe studentë që po përkujdesen në Manastirin e hirshëm të “Shën Vlashit” për të prekurit nga tërmeti

Intervista me klerikë dhe studentë që po përkujdesen në Manastirin e hirshëm të “Shën Vlashit” për të prekurit nga tërmeti