/INTERVISTA E DITËS SHËN ATHANASI I MADH – ATË ILIA MAZNIKU 1. Ate Ilia, kush eshte Shen Athanasi, ky ate i madh i kishes sone qe te krishteret Orthodokse e kremtojne ne daten 18 Janar? 2. Cili ishte roli i tij ne Sinodin e pare Ekumenik ne Nikea te Kostandinopojes ne vitin 325 pas Krishtit. Me cfare herezie po perballej Kisha ne ate kohe dhe perse Eterit e medhej te pranishem pranonin mesimet e nje dhjakoni qe shoqeronte Patriarkun Aleksander te Aleksandrise? 3. Ate Ilia perse shume eter te medhenj te kishes ashtu si Shen Athanasi, Shen Grigor Teologu etj refuzonin postet qe kisha dhe populli u besonte? 4. Pavaresisht persekutimeve ndaj tij nga Arianistet, Shen Athanasi na ka lene nje pasuri te madhe prej veprave te tij. Si mundet qe te arrihet gjithe kjo? Perse nuk u dekurajuan keta njerez? Cfare i frymezonte? 5. Pervec komentareve mbi librat e Shenjte te Shkrimit, vepra e famshme e Shen Athanasit eshte vepra ” Mbi Misherimin? Cfare eshte kjo veper Ate Ilia? 6. Shen Athanasi eshte quajtur kollona e Orthodhoksise pergjate shekujve nga te gjithe besintaret e te gjithe koherave? Perse u quajt keshtu?

INTERVISTA E DITËS SHËN ATHANASI I MADH – ATË ILIA MAZNIKU 1. Ate Ilia, kush eshte Shen Athanasi, ky ate i madh i kishes sone qe te krishteret Orthodokse e kremtojne ne daten 18 Janar? 2. Cili ishte roli i tij ne Sinodin e pare Ekumenik ne Nikea te Kostandinopojes ne vitin 325 pas Krishtit. Me cfare herezie po perballej Kisha ne ate kohe dhe perse Eterit e medhej te pranishem pranonin mesimet e nje dhjakoni qe shoqeronte Patriarkun Aleksander te Aleksandrise? 3. Ate Ilia perse shume eter te medhenj te kishes ashtu si Shen Athanasi, Shen Grigor Teologu etj refuzonin postet qe kisha dhe populli u besonte? 4. Pavaresisht persekutimeve ndaj tij nga Arianistet, Shen Athanasi na ka lene nje pasuri te madhe prej veprave te tij. Si mundet qe te arrihet gjithe kjo? Perse nuk u dekurajuan keta njerez? Cfare i frymezonte? 5. Pervec komentareve mbi librat e Shenjte te Shkrimit, vepra e famshme e Shen Athanasit eshte vepra ” Mbi Misherimin? Cfare eshte kjo veper Ate Ilia? 6. Shen Athanasi eshte quajtur kollona e Orthodhoksise pergjate shekujve nga te gjithe besintaret e te gjithe koherave? Perse u quajt keshtu?