/Intervista e ditës “Protokorifenjtë, apostujt Pjetri dhe Pavli” me z. Miron Çako

Intervista e ditës “Protokorifenjtë, apostujt Pjetri dhe Pavli” me z. Miron Çako

Intervista e ditës “Protokorifenjtë, apostujt Pjetri dhe Pavli” me z. Miron Çako, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit të KOASH. Intervistoi: Jorgo Belul 28 Qershor 2024