/Intervista e Ditës Misteri i Pagëzimit të Shenjtë në Kishën Orthodhokse – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH Intervistoi: Nikolla Barkaj 23 Shtator 2020

Intervista e Ditës Misteri i Pagëzimit të Shenjtë në Kishën Orthodhokse – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH Intervistoi: Nikolla Barkaj 23 Shtator 2020