/Intervista e ditës me At Dhimitër Loshi, Epitrop Arkihieratik i Mitropolisë së Hirshme të Apollonisë dhe Fierit

Intervista e ditës me At Dhimitër Loshi, Epitrop Arkihieratik i Mitropolisë së Hirshme të Apollonisë dhe Fierit

INTERVISTA E DITES me At Dhimitër Loshi, epitrop arkihieratik i Mitropolisë së hirshme të Apollonisë dhe Fierit

Kontributet e besimtarëve për mirëmbajtjen e kishave, kthimi i pronave Kishës, Ndërtimi i Mitropolisë së re, janë temat e prekura në këtë intervistë për RADIO NGJALLJA, realizuar nga Aleksandër Dimroçi në Katedralen e Shën Gjergj Trofeprurësit, Tetor 2022