/Intervista e Ditës – Atë Nikolla Kodheli Festa e Shën Nikollës, Ati dhe Kryebariu i dashur i të Krishterëve që Kisha e Shenjtë e kremton në datën 6 Dhjetor Intervistë nga Nikolla Barkaj

Intervista e Ditës – Atë Nikolla Kodheli Festa e Shën Nikollës, Ati dhe Kryebariu i dashur i të Krishterëve që Kisha e Shenjtë e kremton në datën 6 Dhjetor Intervistë nga Nikolla Barkaj