/Intervista e Ditës – Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës Tema: “Zgjidh pjesën më të mirë në jetën tënde….Një gjë është e nevojshme” Intervistoi: Nikolla Barkaj, gazetar i Radio Ngjallja 25 Nëntor 2020

Intervista e Ditës – Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës Tema: “Zgjidh pjesën më të mirë në jetën tënde….Një gjë është e nevojshme” Intervistoi: Nikolla Barkaj, gazetar i Radio Ngjallja 25 Nëntor 2020