/I PASURI DHE LLAZARI I VARFËR – PREDIKIM NGA TEOLOGU DHIMITËR QOSJA

I PASURI DHE LLAZARI I VARFËR – PREDIKIM NGA TEOLOGU DHIMITËR QOSJA