/I FTUARI I DITËS – ENO BAJRAMI, STUDIUES SFIDAT E TË RINJVE DHE ASPIRATAT E TYRE – ENO BAJRAMI, STUDIUES INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ RADIO NGJALLJA QERSHOR 2021

I FTUARI I DITËS – ENO BAJRAMI, STUDIUES SFIDAT E TË RINJVE DHE ASPIRATAT E TYRE – ENO BAJRAMI, STUDIUES INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ RADIO NGJALLJA QERSHOR 2021