/Hyrje në Turizmin Religjoz – Dr. Georgos Gaitanos – Kolegji Universitar Logos

Hyrje në Turizmin Religjoz – Dr. Georgos Gaitanos – Kolegji Universitar Logos

JAVA E TURIZMIT RELIGJIOZ KOLEGJI UNIVERSITAR LOGOS Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës i KU “LOGOS” Hyrje në Turizmin Religjoz – Dr. Georgos Gaitanos – Kolegji Universitar Logos 22 Shkurt 2022