/Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani, Katedrjalja “Ngjallja e Krishtit” Korçë, 21 Nëntor 2021

Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani, Katedrjalja “Ngjallja e Krishtit” Korçë, 21 Nëntor 2021