/Hyjlindësja e Tërëshenjtë Mari – Nëna e Zotit Krisht – Kisha e”Shën Prokopit”, Tiranë 25 Mars 2022

Hyjlindësja e Tërëshenjtë Mari – Nëna e Zotit Krisht – Kisha e”Shën Prokopit”, Tiranë 25 Mars 2022