/Hirësi Nikolla – Predikim mbi të dielën e 7-të të Llukait (2 mrekulli)!

Hirësi Nikolla – Predikim mbi të dielën e 7-të të Llukait (2 mrekulli)!