/Hirësi Nikolla – Predikim mbi të Dielën e 3-të të Llukait (Ngjallja e djalit të vejushës), Llukai 7:11-16!

Hirësi Nikolla – Predikim mbi të Dielën e 3-të të Llukait (Ngjallja e djalit të vejushës), Llukai 7:11-16!