/Hirësi Andoni – Predikim mbi të dielën e 7-të të Llukait (2 mrekulli)! 07 Nëntor 2021

Hirësi Andoni – Predikim mbi të dielën e 7-të të Llukait (2 mrekulli)! 07 Nëntor 2021