/Himnologjia e së Kremtes së IPAPANDISE nga Z.Theodhor Peci

Himnologjia e së Kremtes së IPAPANDISE nga Z.Theodhor Peci

Himnologjia e së Kremtes së IPAPANDISE nga Z.Theodhor Peci, teolog dhe kryepsalti i Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë. Me pjesëmarrjen e Korit Bizantin të Psaltëve “Shën Joan Kukuzeli”. Prodhim i videos: Aleksandër Dimroçi, RADIO NGJALLJA, Janar 2022