/Guidë me të rinjtë orthodhoksë në Manastirin “Fjetja e Hyjlindëses” Apolloni – me z. Ilirjan Gjika

Guidë me të rinjtë orthodhoksë në Manastirin “Fjetja e Hyjlindëses” Apolloni – me z. Ilirjan Gjika

Guidë me të rinjtë orthodhoksë në Manastirin “Fjetja e Hyjlindëses” Apolloni me historianin z. Ilirjan Gjika 2 Tetor 2022

*video Radio Ngjallja