/“Gruaja Kananease model i jashtëzakonshëm për ne si të krishterë” Predikim nga At Grigor Pelushi

“Gruaja Kananease model i jashtëzakonshëm për ne si të krishterë” Predikim nga At Grigor Pelushi

Gruaja Kananease është një model i jashtëzakonshëm për ne si të krishterë sepse ne shpeshherë heqim dorë kaq lehtë nga Zoti, ne tundohemi me idenë se jemi ata që jemi, se nuk ka kuptim të përpiqemi të ndryshojmë dhe se as Zoti nuk mund të na shërojë dhe transformojë jetën tonë….. – E Diela e 17 e Mateut (Gruaja kananease) Mt.15:21-28. Kisha e “Shën Prokopit” Tiranë. 29 Janar 2023