/Gratë Miroprurëse dëshmitaret dhe lajmëtaret e para të Ngjalljes së Krishtit

Gratë Miroprurëse dëshmitaret dhe lajmëtaret e para të Ngjalljes së Krishtit

Gratë Miroprurëse dëshmitaret dhe lajmëtaret e para të Ngjalljes së Krishtit Roli dhe rëndësia e e gruas brenda Kishës, familjes, shoqërisë. Intervistë e Radio “Ngjallja” me Atë Ilia Mazniku Kisha e “Trinisë së Shenjtë” pranë kompleksit të katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë