/Gjuha Shqipe – Kostandin Luçi, Historian 1. Ku permendet per here te pare me shkrim, Gjuha Shqipe? 2. Kur u vendos te perdoreshin germat latine per Gjuhen Shqipe? 3. Kur filloi te shkruhej Shkrimi i Shenjte ne Gjuhen Shqipe?

Gjuha Shqipe – Kostandin Luçi, Historian 1. Ku permendet per here te pare me shkrim, Gjuha Shqipe? 2. Kur u vendos te perdoreshin germat latine per Gjuhen Shqipe? 3. Kur filloi te shkruhej Shkrimi i Shenjte ne Gjuhen Shqipe?