/Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Arbërorët përmes burimeve agjiologjike – Temë e përgatitur nga pedagogu i KU “LOGOS” Thoma Shkira Lexon: Edion Petriti

Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Arbërorët përmes burimeve agjiologjike – Temë e përgatitur nga pedagogu i KU “LOGOS” Thoma Shkira Lexon: Edion Petriti